Schnitzel “Wiener Art“

Schnitzel “Wiener Art“

€ 12,50

vom Eifelschwein mit Pommes frites